ผลการจับกุม

ตํารวจสอบสวนกลาง จับหนุ่มใหญ่ตุ๋นแคชเชียร์เช็คมูลค่า 200 ล้าน

กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.,พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส., พ.ต.อ.อริยพล สินสอน, พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญญา รอง ผบก.ปทส., พ.ต.อ.วิศิษฐ์ พลบม่วง ผกก.1 บก.ปทส., พ.ต.ท. เอก มหาสวัสดิ์ รอง ผกก.1 บก.ปทส.

เจา้หน้าที่ตํารวจชุดจับกุม นําโดย พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.1 บก.ปทส., พ.ต.ต.ดนัย ดีดวงพันธ์ , สว.กก.1 บก.ปทส. พร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.1 บก.ปทส.

ร่วมกันจับกุม นายอภิโชคหรือนายอภิสิทธิ์(สงวนนามสกุล) อายุ62ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของ ศาลจังหวัดปทุมธานี ที่ จ.134/2564 ลง 12 ต.ค. 2564 ซึ่งต้องหาว่ากระทําผิดฐาน “ฉ้อโกงทรัพย์”

สถานที่จับกุม บริเวณริมถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

พฤติการณ์ เมื่อประมาณต้นเดือนมกราคม 2564 ผู้เสียหายชาวปทุมธานี ได้ตกลงที่จะดําเนินงานให้ กับหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้เสียหายจะต้องยื่นหนังสือค้ําประกันสัญญาให้กับทางหน่วยงานของรัฐก่อน ดําเนินงาน ซึ่งในขณะนั้นเองผู้เสียหายได้รู้จักนายอภิสิทธิ์ หรือนายอภิโชคฯ ซึ่งอ้างตัวว่ามีพรรคพวกเป็นเจ้า หน้าที่ธนาคาร มีวงเงินที่จะสามารถจะออกหนังสือค้ําประกันให้กับผู้เสียหายได้ โดยผู้เสียหายจะต้องจ่ายค่า ดําเนินการจัดทําเอกสารจํานวน200,000บาทให้กับผู้ต้องหาผู้เสียหายจึงไดโ้อนเงินให้กับนายอภิสิทธิ์ฯ เพื่อไปดําเนินการดังกล่าว

ต่อมานายอภิสิทธิ์ฯได้แจ้งกับผู้เสียหายว่าหนังสือค้ําประกันดําเนินการเสร็จแล้วจะตอ้งโอนค่าเช่า หนังสือค้ําประกันอีก จํานวน 500,000 บาท และให้ไปรับหนังสือที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ผู้เสียหายจึงเดินทางไปตามที่นัดหมายโดยพบกับพวกของผู้ต้องหาซึ่งพวกของผู้ตอ้งหาให้ผู้เสียหายโอนเงินค่า ดําเนินการไปให้นายอภิสิทธิ์ฯ พร้อมขอค่าดําเนินการส่วนตัวอีก 3% จากวงเงินในหนังสือค้ําประกัน คิดเป็น จํานวนเงิน 44,593.32 บาท ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินไปยังบัญชีของนายอภิสิทธิ์ฯ ซึ่งต่อมาเมื่อ นายอภิสิทธิ์ฯ เดินทางมาถึงจุดนัดหมาย ก็ไม่ได้นําหนังสือค้ําประกันมาให้ทางผู้เสียหาย

หลังจากนั้นอีก 2 วัน นายอภิสิทธิ์ฯ ได้นําแคสเชียร์เช็คมาให้ผู้เสียหาย ซึ่งเมื่อผู้เสียหายนําไป ตรวจสอบพบว่าไม่ใช่หนังสือค้ําประกันตามที่ได้ตกลงไว้และภายในเช็คไดส้ั่งจ่ายในชื่อคนไม่ใช่ชื่อของหนว่ย งานของรัฐโดยนายอภิสิทธิ์ฯอ้างวา่จะนําไปแก้ไขหากแก้ไขไม่ได้จะนําเงินมาคืนแต่หลังจากนั้นผู้เสียหายก็ไม่

สามารถติดต่อนายอภิสิทธิ์ฯได้อีกจึงเชื่อวา่ตนเองถูกหลอกสูญเงินไปกวา่ 7แสนบาทหลังจากนั้นจึงได้มา แจ้งความที่ สภ.เมืองปทุมธานี เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย

จากการตรวจสอบประวัติของนายอภิสิทธิ์ฯ ทราบว่าเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2564 มีผู้เสียหายชาว กรุงเทพฯถูกนายอภิสิทธิ์ฯหลอกลวงให้เชา่แคชเชียร์เช็คมูลค่า200ล้านบาทโดยนายอภิสิทธิ์ฯแจง้ว่าทําได้ จึงตกลงมัดจําโดยโอนเงินให้นายอภิสิทธิ์จํานวน 340,000 บาท ต่อมานายอภิสิทธิ์ฯได้ส่งรูปแคชเชียร์เช็ค จํานวน 200 ล้านบาท มาให้ผู้เสียหายดู ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินอีก จํานวน 330,000 บาทอีก ซึ่ง ภายหลังเมื่อผู้เสียหายได้นําเช็คดังกล่าวไปตรวจสอบกับทางธนาคาร กลับพบว่าเช็คดังกล่าวถูกออกด้วย จํานวนเงิน5,000บาทผู้เสียหายจึงรู้วา่ถูกหลอกจึงได้แจ้งความดําเนินคดีกับทาง สน.หนองแขม

จากการพฤติกรรมของผู้ต้องหาใช้วิธีหลอกลวงเพื่อให้ไดเ้งิน และอาจมผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงใน ลักษณะเช่นนี้ที่ยังไม่ได้แจ้งความดําเนินคดีอีกหลายราย

จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่สืบสวนกก.1บก.ปทส.ทราบว่า นายอภิโชคหรือนายอภิสิทธิ์ฯหลบ หนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตํารวจมาพักอาศัยอยู่ในเขตต.อ้อมน้อยอ.กระทุ่มแบนจ.สมุทรสาครจึงได้เฝ้า ติดตาม ต่อมาวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. สามารถจับกุมนายอภิสิทธิ์ฯ ได้ที่บริเวณ ริมถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองปทุมธานี ดําเนิน คดีตามกฎหมาย

จากการสอบถามเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเสธ โดยให้การว่าได้รับเงินของผู้เสียหายทั้ง 2 คนมา จริง แต่เงินจํานวนดังกล่าวได้ให้กับผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารไปหมดแล้ว ตนได้ค่าดําเนินการครั้งแรก จํานวน20,000ครั้งที่สองจํานวน30,000บาทและไม่ทราบว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอมมผีู้ที่อ้างว่า เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนํามาให้ตนอีกทอดหนึ่ง

Facebook
Twitter
ผลการจับกุมอื่นๆ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919