ประชาสัมพันธ์ข่าว/กิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าตามแผนฯ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

สามารถอ่านเนื้อหาของรายงานความก้าวหน้าตามแผนฯ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

รายงานความก้าวหน้าตามแผนฯ-ประจำปี-2565-รอบ-6-เ

Facebook
Twitter

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919