เกี่ยวกับเรา

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3  |  โทรสารกลาง 02-504-4919
Email: cib.official2484@gmail.com

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3  |  โทรสารกลาง 02-504-4919

Email: cib.official2484@gmail.com

หน่วยงานในสังกัด

กองบังคับการปราบปราม

กองบังคับการตำรวจทางหลวง

กองบังคับการตำรวจรถไฟ

กองบังคับการตำรวจน้ำ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภค

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919