เกี่ยวกับเรา

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

 โทรสารกลาง 02-513-2771
Email: [email protected]

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3  |  โทรสารกลาง 02-504-4919

Email: [email protected]

หน่วยงานในสังกัด

กองบังคับการปราบปราม

กองบังคับการตำรวจทางหลวง

กองบังคับการตำรวจรถไฟ

กองบังคับการตำรวจน้ำ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภค

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

Central Investigation Bureau

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3
โทรสารกลาง 02-504-4919